Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Poraju - Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym
związanych :
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poraj reprezentowana
przez Wójta Gminy Poraj z siedzibą w Poraju przy ul. Jasnej 21, 42-360 Poraj, tel.
34/3145251, zwany dalej Administratorem.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail :
iod@ugporaj.pl
.
3.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
1)
realizacji ustawowych zadań urzędu,
2)
wykonania umów z kontrahentami Gminy Poraj,
3)
wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
4)
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być :
1)
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne,
2)
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Poraj
przetwarzają dane osobowe.
6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż określają to
przepisy prawa.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa :
1)
prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
2)
prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
4)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzaniem danych osobowych,
5)
prawo do przenoszenia danych,
6)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-
193 Warszawa ul. Stawki 2.
10.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w
Urzędzie Gminy Poraj, przy czym podanie danych jest :
1)
obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
2)
dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie
umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności
urzędowych lub nie zawarcie umowy.
11.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegją zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
12.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
                                                                                                                                                                Wójt Gminy Poraj

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-04-26 11:21przez:
Opublikowano:2024-04-26 11:23przez: Martyna Wawrzyńczak
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Poraju
Odwiedziny:116

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.