Katarzyna Kaźmierczak
     
tel. 34 314-52-51
e-mail: k.kazmierczak@ugporaj.pl
Wójt Gminy Poraj przyjmuje petentów w sprawach skarg i wniosków w dniach:
wtorek: 14.30-15.30
czwartek: 9.30-10.30